تفاوت برندهای پارکینگ هوشمند

انتخاب تجهیزاتی که قرار است بدون وقفه در تمامی ساعات شبانه‌روز روشن باشد، کیفیت و زیبایی بالایی داشته باشند و از همه مهمتر اطلاعات درستی به مراجعین پارکینگ نمایش دهد،‌ مسئولیت بسیار حساسی است که برای انجام بهینه آن موارد زیادی را باید در نظر گرفت. برندهای پارکینگ هوشمند با یکدیگر بسیار متفاوت هستند و از قطعات با کیفیت‌های متفاوتی در محصولات خود استفاده میکنند.

روش‌های پیاده‌سازی اتوماسیون پارکینگ

پیاده‌سازی اتوماسیون پارکینگ و سیستم محاسبه هزینه پارکینگ نیاز به دقت و نیازسنجی اساسی دارد. پارامترهایی مانند تعداد تردد، ساعات شلوغ، تعداد گیت ورودی و خروجی، روش‌های تسویه و پرداخت هزینه پارکینگ از عوامل اساسی و تاثیرگذار در انتخاب یک سیستم کارا میباشد.

تجمیع اطلاعات پارکینگ‌های هوشمند

برخی از سازمان‌ها یا مجتمع‌های تجاری دارای شعب و پارکینگ‌های مختلفی در سراسر شهر یا کشور میباشند. این کارفرماها نیاز دارند تا اطلاعات تمامی پارکینگ‌ها را در یک پرتال مشاهده نمایند و اطلاعات لحظه‌ای مورد نیاز خود را دریافت نمایند. شرکت اریس برای این کار راهکار مناسبی ارائه نموده است.