REGISTER YOUR PROJECT

We Deliver What We Promise

ثبت پروژه

 

در صورتی که درخواست شما در مورد نرم افزار دیجیفورت است، لطفا اطلاعات زیر را ارسال فرمایید:

  • تعداد کانال نرم‌افزار مورد نیاز
  • مدل دوربین‌های استفاده شده در مجموعه
  • نسخه مورد نظر نرم‌افزار (Explorer, Standard, Professional, Enterprise)
  • در صورتی که مجموعه دارای سرور میباشد، تعداد سرورهای موجود در مجموعه و مشخصات آنها
  • در صورت نیاز به ماژول‌های اضافی مانند آنالیز تصاویر، پلاک‌خوان و تشخیص چهره، تعداد هر کدام از آنها را جداگانه مرقوم فرمایید.

در صورتی که درخواست شما در مورد سیستم پارکینگ هوشمند میباشد، لطفا اطلاعات زیر را ارسال فرمایید:

  • تعداد کل فضای پارکینگ
  • تعداد طبقات پارکینگ
  • تعداد ورودی و خروجی پارکینگ
  • تعداد تابلو‌های راهنمای مورد نیاز
  • اولویت استفاده از سنسورهای ابتدای خط، میان خط و یا دوربینی
  • ارسال نقشه پارکینگ به ایمیل شرکت (ضروری)
 
در صورتی که درخواست شما در مورد سیستم کنترل تردد، پلاک‌خوان و دوربین شبکه میباشد، تعداد و نوع مورد نیاز آنها را درج نمایید.
 

————————–

لطفا اطلاعات مورد نیاز را به صورت دقیق تکمیل نمایید تا همکاران ما بتوانند در اسرع وقت اطلاعات فنی و مالی مورد نیاز شما را تهیه نمایند.

خواهشمندیم از ثبت هرگونه پروژه که متعلق به مشتریان، همکاران و نمایندگان شرکت است که وقت و انرژی بسیاری برای ورود به آنها صرف شده است، خودداری فرمایید تا در وقت شما و همکاران ما صرفه‌جویی شود. در صورت مبهم بودن اطلاعات، متاسفانه به پروژه ثبت شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

از همکاری شما صمیمانه سپاسگزاریم و مشتاقانه منتظر اطلاعات پروژه شما هستیم. اطلاعات شما نزد ما محرمانه می‌ماند.

 

زنبیل خرید