ثبت پروژه

در صورتی که درخواست شما در مورد نرم افزار دیجیفورت است، لطفا اطلاعات زیر را ارسال فرمایید:

  • تعداد کانال نرم‌افزار مورد نیاز
  • مدل دوربین‌های استفاده شده در مجموعه
  • در صورتی که مجموعه دارای سرور میباشد، تعداد سرورهای موجود در مجموعه
  • در صورتیکه نیاز به ماژول‌های اضافی مانند آنالیز تصاویر، پلاک‌خوان و تشخیص چهره میباشد، تعداد هر کدام از آنها را جداگانه مرقوم فرمایید.

 

در صورتی که درخواست شما در مورد سیستم پارکینگ هوشمند میباشد، لطفا اطلاعات زیر را ارسال فرمایید:

  • تعداد کل فضای پارکینگ
  • تعداد طبقات پارکینگ
  • تعداد ورودی و خروجی پارکینگ
  • تعداد تابلو‌های راهنمای مورد نیاز
  • اولویت استفاده از سنسورهای ابتدای خط، میان خط و یا دوربینی
 
در صورتی که درخواست شما در مورد سیستم کنترل تردد، پلاک‌خوان و دوربین شبکه میباشد، تعداد و نوع مورد نیاز آنها را درج نمایید.
 

خواهشمند است اطلاعات مورد نیاز را به صورت کامل پر نمایید تا همکاران ما بتوانند در اسرع وقت اطلاعات فنی و مالی مورد نیاز شما را تهیه نمایند.

فرم ثبت پروژه

زنبیل خرید