CUR در نمایشگاه InterTraffic آمستردام

نمایشگاه اینترترافیک آمستردام یکی از برترین نمایشگاه‌های صنعت پارکینگ هوشمند و صنایع مرتبط میباشد. شرکت CUR در این نمایشگاه حاضر بود و شرکت اریس به عنوان دفتر خاورمیانه این شرکت در این نمایشگاه شرکت نمود.