پلاک‌خوان

سیستم پلاک‌خوان میتواند در راهکارهای مختلفی مانند مانیتورینگ آنلاین تردد معابر و بزرگراه‌ها، کنترل تردد پارکینگ‌ها و یا سیستم ثبت تخلف مورد استفاده قرار گیرد. از قابلیتهای آن میتوان به شناسایی پلاکها با دقت بسیار بالا، یکپارچه سازی با دیتابیس خارجی. و امکان یکپارچه سازی با تجهیزات و سیستمهای کنترل تردد اشاره نمود.

‌ماژول پلاکخوان، یک ماژول هوشمند الکترونیکی هوشمند است که به وسیله OCR امکان تشخیص و خواندن پلاک خودروها را فراهم میاورد. سیستم پلاک‌خوان میتواند از تردد خودروهای غیرمجاز (ماشینهای دزدی، بدون پلاک، جریمه‌های پرداخت نشده و …) جلوگیری نموده و یا با تشخیص پلاک‌های تعریف شده، اپراتور را آگاه نماید.

لیست پلاک‌ها در گروه‌های تردد مختلف با بازه‌های زمانی متفاوت جهت تردد قرار داده میشوند. در کنار لیست‌های مجاز، لیست غیرمجاز جهت بررسی و اعلان به اپراتورها نیز وجود دارد.

راهکارهای پلاک‌خوان عبارتند از:

کنترل تردد خودرو

پلاک‌خوان پارکینگی

شناسایی پلاک‌ خودرو جهت تردد

پلاک‌خوان - اریس

پلاک‌خوان جاده‌ای

مانیتورینگ پلاک‌های در حال تردد

قابلیت‌های پلاک‌خوان