پروژه شهر هوشمند لواسان

یکی از گامهای اساسی در بهره‌برداری از یک سیستم نظارت تصویری، پیاده سازی نرم‌افزار مدیریت تصاویر و مانیتورینگ میباشد که بهره‌برداری کامل از پروژه تنها با یک نرم‌افزار کامل، پایدار و قابل توسعه امکان پذیر خواهد بود.

از پروژه های شرکت اریس در زمینه مدیریت تصاویر دوربینهای شبکه شهری،‌ پروژه شهر هوشمند لواسان بوده است که بعد از تست شدن چندین نرم‌افزار، کارشناسان انفورماتیک و اپراتورهای نرم‌افزار، دیجیفورت را به عنوان راه حل نهایی انتخاب نمودند. چالش اصلی این پروژه یکپارچه‌سازی سیستم نظارت تصویری و سیستم پلاک‌خوان بود که با پیاده‌سازی نرم‌افزار دیجیفورت به بهترین نحو به اجرا رسیده است.

اهداف این پروژه عبارت است از:

راهکار اریس برای پروژه شهر هوشمند لواسان

بر اساس نیاز پروژه، اقدامات زیر در پروژه صورت گرفته است:

برای مشاهده لیست پروژه‌های برگزیده،‌ به صفحه پروژه‌ها مراجعه نمایید.

زنبیل خرید