با ما تماس بگیرید : 22-88353820  ایمیل: info@eris.ir

سازمان تنظیم مقررات رادیویی ایران

شرکت اریس مجری پروژه های سازمان تنظیم مقررات رادیویی ایران

سازمان تنظیم مقررات رادیویی ایران

محل اجرای پروژه: تهران، قزوین، شیراز، اهواز، بندرعباس، کیش، تبریز، ساری، مشهد، ایلام و …
برندها: دیجیفورت، راسلر و مسوا
 

راهکار اریس:

طراحی و پیاده سازی سیستم جامع و یکپارچه نظارت تصویری و کنترل تردد در سطح ایران