تفاوت سنسورهای آلتراسونیک میان خط و ابتدای خط

با عرضه سنسورهای ابتدای خط نگرانی‌های زیادی در مورد صحت عملکرد آنها در پروژه‌ها وجود داشت. شرکت‌های کمی نیز وارد این عرصه شدند و تنها تعداد معدودی در پروژه‌های بزرگ موفق بودند. اما هر پروژه‌ای بنا به طراحی و نیازهای خود میتواند از هر کدام از سنسورهای آلتراسونیک استفاده نماید که در این مقاله به بررسی کامل آنها پرداخته‌ایم.