با ما تماس بگیرید : 22-88353820  ایمیل: info@eris.ir

آنالیز تصاویر

آنالیر تصاویر (Video Analytics):

 

آنالیز محتوای تصاویر (Video Content Analytics) یکی از چالشهای صنعت بازار نظارت تصویری میباشد. تمامی شرکتها در حال نوآوری و به روز رسانی خود در این زمینه میباشند. آنالیز تصاویر در چند سطح انجام شده و دارای کیفیتهای بسیار متفاوتی نیز میباشند. به روزترین این آنالیزها امکان فشرده‌سازی تصاویر، فیلتر نمودن افراد (با تفکیک جنسیت)، خودروها و حیوانات، فیلتر نمودن رنگ مورد نظر، فیلتر نمودن مسیر حرکتی، نمایش نقشه حرارتی از ترددها و قابلیتهای اینچنینی میباشند.

هدف تمامی این آنالیزها سرعت بخشیدن به یافتن سوژه مورد نیاز در میان تعداد زیاد دوربین و یا زمان بسیار گسترده میباشد.

برخی آنالیزها بر روی دوربینهای شبکه انجام شده و یا اصطلاحا Edge Analytics خطاب میشوند. برخی دیگر بر روی سرور و توسط نرم افزار صورت میپذیرد که به اصطلاح Server Side گفته میشود که هر کدام از این آنالیزها مزایای خود را در کاربردهای متفاوت دارند.

نرم افزار دیجیفورت هر دو نوع آنالیز Server-base و Edge را پشتیبانی مینماید.