با ما تماس بگیرید : 22-88353820  ایمیل: info@eris.ir

نظارت تصویری و مانیتورینگ

بهره برداری مناسب با خواست کارفرما، یکی از مهمترین اصول طراحی سیستمهای نظارت تصویری میباشد. برای رسیدن به این مهم، انتخاب بستر مناسب، دوربینهای مطابق به شرایط پروژه، نرم افزار کارا، سیستمهای ذخیره ساز، سرورها و کلاینت ها، از شروط و تجهیزات اولیه طراحی و پیاده سازی یک سیستم نظارت تصویری جامع میباشد. با توجه به گسترش و تنوع بسیار زیاد محصولات این گروه، تفاوت در نحوه پیاده سازی و چگونگی عملکرد سیستمها میباشد. آنچه در کاتالوگ و دیتاشیت بسیاری از تجهیزات دیده میشود، کاملا مشابه با یکدیگر بوده و انتخاب را برای مشتری بسیار سخت می نماید. تفاوت سیستمها در نحوه اجرا و بهره بردای از آنها میباشد.