تماس با ما : 22-88353820  ایمیل: info@eris.ir

پلاک‌ خوان – LPR/ANPR

پلاک خوان: 

پلاک خوان فارسی

سیستمهای پلاک خوان بر اساس نیازهای مختلف کارفرمایان، به چند دسته تقسیم میشوند. برخی جهت کنترل تردد خودروها از آن استفاده نموده، برخی برای ثبت تخلفات سرعت و چراغ های راهنمایی، برخی در ثبت پلاک های ورودی به پارکینگ و غیره. هر کدام از کاربردهای سیستم های پلاک خوان، نیاز به بستر نرم افزاری و سخت افزاری بسیار متفاوتی خواهد داشت تا بتوان این سیستم را به صورت کامل و بدون نقص راه اندازی نموده و بهره برداری کامل شود.

مانیتورینگ پلاک:

در این سیستم پلاک تمامی خودروهایی که از مقابل دوربین تردد مینمایند ثبت و نگهداری میگردد. بر اساس نوع دوربین استفاده شده، اطلاعاتی نظیر سرعت خودرو، رنگ خودرو، طبقه بندی پلاک و موارد مشابه در دیتابیس نرم افزار ثبت میگردد.

کنترل تردد بر اساس پلاک:

در این سیستمها مجوز ورود و خروج خودروها بر اساس پلاک صادر شده و عملکرد سریع این سیستمها از نکات اصلی طراحی آن میباشد. نرم افزارهای این سیستمها دارای قابلیت مدیریت و برنامه ریزی تردد و همچنین ارائه گزارشهای بسیار کاربردی هستند.

ثبت تخلف بر اساس پلاک:

  • تخلف سرعت
  • تخلف عبور از چراغ قرمز
  • تخلف گردش به راست یا چپ
  • ..

پلاک خوان پارکینگی:

در این سیستمها که بیشتر برای پارکینگهای عمومی کاربرد دارد، امکان زمان‌بندی و تعیین دسترسی به پارکینگ بر اساس شماره پلاک و ترکیب آنها با سیستمهای دیگر مانند RFID میسر میباشد.

نرم افزار اتوماسیون پارکینگ نیز بر اساس پلاک عمل می نماید.

راهکارهای پلاک خوان توسط نرم افزار دیجیفورت (Digifort) پیاده سازی میگردد.

پلاک خوان - دیجیفورت

پلاک خوان – دیجیفورت