با ما تماس بگیرید : 22-88353820  ایمیل: info@eris.ir

پارکینگ حرم حضرت معصومه (س)

شرکت اریس مجری پارکینگ هوشمند حرم حضرت معصومه با 2000 ظرفیت پارکینگ

بزرگترین پارکینگ هوشمند ایران با تکنولوژی ابتدای خط

برند CUR آلمان – سیستم پارکینگ هوشمند 
محل اجرای پروژه: ایران، قم (حرم حضرت معصومه (س))
تعداد ظرفیت پارکینگ: ۲۰۰۰ عدد
 

راهکار اریس:

طراحی و پیاده سازی سیستم کامل راهنمای پارکینگ هوشمند

طراحی و پیاده سازی سیستم یکپارچه نرم افزار اتوماسیون پارکینگ تحت وب