با ما تماس بگیرید : 22-88353820  ایمیل: info@eris.ir

شهر هوشمند فشم

شرکت اریس مجری نرم افزار پلاک خوان و دوربینهای پلاک خوان شهر هوشمند فشم

شهر هوشمند فشم

سال اجرا: ۱۳۹۵
محل اجرای پروژه: شهر فشم
وضعیت: در حال بهره برداری

راهکار اریس:

دوربین پلاک خوان شهری، نرم افزار پلاک خوان و نظارت و مانیتورینگ دیجیفورت