تماس با ما : 22-88353820  ایمیل: info@eris.ir

دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه شریف

دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه شریف

 

محل اجرای پروژه: دانشگاه شریف – دانشکده مهندسی انرژی

 

سیستم جامع کنترل تردد پرسنل و اساتید

راهکار اریس:

تمامی درهای این دانشکده توسط سیستمهای کنترل تردد اریس کنترل و مدیریت میگردد.

کلیه درهای این دانشکده اعم از کلاسها، اتاق اساتید، سمینار، سایت،‌کتابخانه و … مجهز به سیستم کنترل تردد گشته و مدیریت و برنامه‌ریزی تردد به بهترین نحو ممکن توسط تیم مدیریت اجرایی دانشکده صورت میپذیرد.

نیازهای مختلف نحوه تردد و باز و بسته شدن دربها و همچنین تنوع دسترسیهای مورد نیاز به این دربها، از جمله نیازهای کارفرما بود که با سیستم کنترل تردد اریس کامل برطرف شده و جای خوشحالی دارد که این سیستم به صورت کامل مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

 

  • کنترل تردد پرسنل تمامی درهای دانشگاه
  • استفاده از کارتخوانهای ضد سرقت، ضد ضربه و ضد آب در کل مجموعه
  • عملکرد آنلاین و تحت شبکه تمامی ترددها
  • امکان انجام تعاریف ذخیره انرژی برای بردها
  • مدیریت تردد تمامی گروههای دانشجویی، اساتید و پرسنل دانشگاه جهت دسترسی به مکانهای تعریف شده و مجاز دانشگاه در ساعتها و روزهای معین
  • نمایش آنلاین وضعیت تمامی درهای مجموعه
  • پیاده سازی دوربینهای شبکه دانشگاه
  • مشاهده آنلاین درها و کنترلرها بر روی نقشه الکترونیکی
  • پیاده سازی قابلیتهای Anti-Pass-Back و یا Interlock برای درهای خاص مجموعه
  • مدیریت تصاویر تردد و یکپارچگی با سیستم تردد جهت بازبینی سریع تصاویر تردد

 

پروژه کنترل تردد دانشکده مهندسی انرژي دانشگاه شریف

کنترل تردد دانشگاه شریف - اریس