تماس با ما : 22-88353820  ایمیل: info@eris.ir

شهرداری قم

تجمیع پارکینگ‌های هوشمند شهر قم

 

محل اجرای پروژه: شهر قم

نرم افزار اتوماسیون پارکینگ: شرکت اریس

راهکار اریس جهت تجمیع و مدیریت یکپارچه پارکینگ‌های شهر قم:

شهرداری شهر قم جهت نیاز به مدیریت واحد و تجمیع سیستم‌های پارکینگ خود نیاز به پیاده‌سازی یک نرم‌افزار واحد در کل مجموعه‌های خود داشت تا بتواند به صورت آنلاین وضعیت تمامی پارکینگ‌ها را بررسی و همچنین تمامی گزارشات مورد نیاز تردد، درآمد و ترافیکی را در اختیار کارشناسان و مدیران مرتبط جهت تصمیم‌گیریهای ضروری قرار دهد.

این سیستم علاوه بر مدیریت تردد هر پارکینگ به صورت مجزا، امکان تجمیع اطلاعات را در سیستم مرکز شهرداری فراهم آورده است و با ارتباط مستقیم به Active Directory و همچنین سیستم CAS شهرداری، امکان مدیریت دسترسی به پنل‌ها و داشبوردها را به راحتی فراهم نموده است.

  • نرم افزار جامع اتوماسیون پارکینگ تحت وب جهت مانیتورینگ پارکینگهای سطح شهر
  • نرم افزار مدیریتی تحت وب جهت بهرهبرداری مدیران شهرداری در سطوح مختلف
  • یکپارچه با نرمافزار شهری شهرداری قم و امکان ورود به نرمافزار در پورتال شهرداری
  • ارسال اطلاعات آنلاین به نرمافزارها و دیگر Appهای شهری استان قم
  • امکان مشاهده آنلاین ظرفیت پارکینگها، آمار تردد و درآمد لحظهای آنها
  • امکان مقایسه لحظهای درآمدها و ترددها در مقایسه با روز، ماه و یا سال گذشته
  • مدیریت تمامی شیفتهای کاری و کاربران سیستم
  • مدیریت تعرفههای عادی و مشترکین با جز}ات کامل و تعریف لیستهای مجاز و غیرمجاز
  • گزارشهای متنوع و کاربردی درآمدی و عملکردی برای مدیران
  • امکان ثبت پلاک خودرو بصورت اتوماتیک با ضریب دقت 99.6

پروژه تجمیع پارکینگ‌های هوشمند شهر قم

اتوماسیون پارکینگ قم