تماس با ما : 22-88353820  ایمیل: info@eris.ir

شهر هوشمند لواسان

شهر هوشمند لواسان

 

محل اجرای پروژه: لواسان

 

نرم‌افزار مدیریت تصاویر دوربین‌های شبکه: دیجیفورت. Digifort

مدیریت و آنالیز تصاویر دوربینهای شهری

راهکار اریس:

یکی از گامهای اساسی در بهره‌برداری از یک سیستم نظارت تصویری، پیاده سازی نرم‌افزار مدیریت تصاویر و مانیتورینگ میباشد که بهره‌برداری کامل از پروژه تنها با یک نرم‌افزار کامل، پایدار و قابل توسعه امکان پذیر خواهد بود.

از پروژه های شرکت اریس در زمینه مدیریت تصاویر دوربینهای شبکه شهری،‌ پروژه شهر هوشمند لواسان بوده است که بعد از تست شدن چندین نرم‌افزار، کارشناسان انفورماتیک و اپراتورهای نرم‌افزار، دیجیفورت را به عنوان راه حل نهایی انتخاب نمودند.

 

  • پیاده سازی نرم افزار مانیتورینگ و پلاکخوان برای تمامی دوربینهای شهری
  • ثبت آنلاین پلاک ها در نرم افزار و انجام فرامین تعریف شده
  • گزارشات و نمودارهای خودروهای عبوری با امکان فیلتر نمودن تمامی پارامترها
  • پیاده سازی یکپارچه نرم افزار برای دوربین های شهری
  • توزیع یکپارچه پردازش بر روی سرورهای مجموعه
  • کیبورد کنترلر دیجیفورت جهت تسریع عملکرد اپراتورها و کاربری ساده آنها
  • مدیریت سطوح دسترسی به تصاویر آنلاین و تصاویر ضبط شده
  • مدیریت و مانیتورینگ عملکرد سرورها و سیستمهای ذخیره سازی
  • پیاده سازی سیستمهای اختصاصی بازبینی سریع تصاویر

 

پروژه مانیتورینگ دوربین‌های شهری شهر لواسان

شهر هوشمند لواسان