تماس با ما : 22-88353820  ایمیل: info@eris.ir

سازمان تنظیم – جنوب غرب ایران

سازمان تنظیم مقررات رادیویی – منطقه جنوب غرب ایران

 

محل اجرای پروژه: اهواز

نرم‌افراز مانیتورینگ دوربینهای شبکه: Digifort (دیجیفورت)

دوربین شبکه: Messoa

کنترل تردد پرسنل و خودرو: راهکار جامع اریس

سایر تجهیزات: اعلام سرقت، UPS، اتاق مانیتورینگ

راهکار اریس:

در این پروژه تمامی سیستمهای نظارت و مانیتورینگ این مرکز وسط شرکت اریس انجام شده است. سیستم کامل دوربین شبکه، نرم افزار مدیریت تصاویر، سیستمهای ذخیره ساز، تجهیزات کنترل تردد پرسنل و خودرو به همراه سایر تجهیزات حفاظت الکترونیکی نصب و راه اندازی شده است.

 

  • پیاده سازی سیستم نظارت تصویری تحت شبکه، اتاق مانیتورینگ و سیستم کنترل تردد
  • مجهز به دوربین های شبکه جهت نظارت بر کلیه بخشهای داخلی و بیرونی سازمان
  • نرم افزار مدیریتی Digifort جهت مانیتورینگ یکپارچه دوربینها و مدیریت رویدادها
  • تجهیز اتاق مانیتورینگ با مانیتورهای صنعتی
  • سیستم ذخیره سازی SAN جهت آرشیو تصاویر
  • دسترسی همزمان کلاینتها و تجهیزات موبایل جهت مانیتور نمودن دوربینها
  • تجهیزات کنترل تردد پرسنل در بخشهای مختلف سازمان
  • پیاده سازی کنترل تردد آنلاین با تجهیزات ضد ضربه و ضد سرقت

این موارد بخشی از فعالیتهای انجام شده در این پروژه میباشد.

پروژه سازمان تنظیم مقررات رادیویی - منطقه جنوب غرب ایران

پروژه سازمان تنظیم مقررات رادیویی