تماس با ما : 22-88353820  ایمیل: info@eris.ir

شرکت نفت چین – CNPC

کنترل تردد شرکت نفت چین – CNPC

 

محل اجرای پروژه: شرکت نفت چین – تهران

سخت‌افزار و نرم‌افزار کنترل تردد: شرکت اریس

راهکار اریس:

شرکت نفت چین در دو مرحله جهت پوشش کامل سیستم تردد اداری پرسنل به تجهیزات کنترل تردد مجهز شده است.

تجهیزات کنترل تردد – Access Control: این تجهیزات به صورت کاملا یکپارچه و آنلاین عمل نموده و دارای عملکردهای بسیار متنوع جهت برنامه ریزی تردد انواع پرسنل، ورویها و خروجیها و ارتباط با دیگر سیستمها میباشد.

پرسنل دارای گروه بندهای متفاوت از نظر زمان و مکان تردد مجاز میباشند که باید به صورت دقیق و با دقت بسیار بالا در جداول زمانی طراحی و پیاده سازی شوند.

ارتباط با سیستمهای دیگر هوشمند که در مجموعه نصب میباشند از عوامل بسیار مهم در پیاده سازی یک سیستم کنترل تردد حرفه ای میباشد. برنامه ریزی عملکرد ورودیها و خروجیها در بازه های زمانی متفاوت و تعامل دو طرفه سیستمها از اولویتهای مجموعه های بزرگ در راه اندازی یک سیستم کنترل تردد میباشد.

 • سیستم کنترل تردد پرسنل ساختمان مرکزی و ساختمان مدیران
 • کنترل تردد تحت شبکه و آنلاین درهای ورودی طبقات و واحدها
 • استفاده از ریدرهای ضد سرقت
 • مانیتورینگ و مدیریت دربها در یک مرکز با اعلام وضعیت تمامی درها به صورت آنلاین
 • پیاده سازی دربهای اتوماتیک طبقات مجموعه
 • تجهیز اتاقهای سرور به سیستم کنترل تردد با درجه امنیت مورد نیاز
 • تجمیع مانیتورینگ آنلاین کنترل تردد ساختمانها
 • مشاهده وضعیت تردد آنلاین و وضعیت پرسنل حاضر در طبقات مختلف
 • مشاهده وضعیت و عملکرد کنترلرها و درها بر روی نقشه الکترونیکی
 • پیاده سازی قابلیتهای Anti-Pass-Back و Interlock برای درهای خاص مجموعه
 • مدیریت صدور کارت با دسترسیهای زمانی و مکانی

کنترل تردد شرکت نفت چین - CNPC

کنترل تردد شرکت نفت چین CNPC - شرکت اریس