تماس با ما : 22-88353820  ایمیل: info@eris.ir

شرکت نفت چین CNPC

کنترل تردد شرکت نفت چین CNPC – شرکت اریس

 

محل اجرای پروژه: شرکت نفت چین – تهران

سخت‌افزار و نرم‌افزار کنترل تردد: شرکت اریس

 

راهکار اریس:

شرکت نفت چین در دو مرحله جهت پوشش کامل سیستم تردد اداری پرسنل به تجهیزات کنترل تردد مجهز شده است.

تجهیزات کنترل تردد – Access Control: این تجهیزات به صورت کاملا یکپارچه و آنلاین عمل نموده و دارای عملکردهای بسیار متنوع جهت برنامه ریزی تردد انواع پرسنل، ورویها و خروجیها و ارتباط با دیگر سیستمها میباشد.

پرسنل دارای گروه بندهای متفاوت از نظر زمان و مکان تردد مجاز میباشند که باید به صورت دقیق و با دقت بسیار بالا در جداول زمانی طراحی و پیاده سازی شوند.

ارتباط با سیستمهای دیگر هوشمند که در مجموعه نصب میباشند از عوامل بسیار مهم در پیاده سازی یک سیستم کنترل تردد حرفه ای میباشد. برنامه ریزی عملکرد ورودیها و خروجیها در بازه های زمانی متفاوت و تعامل دو طرفه سیستمها از اولویتهای مجموعه های بزرگ در راه اندازی یک سیستم کنترل تردد میباشد.

کنترل تردد شرکت نفت چین CNPC

کنترل تردد شرکت نفت چین CNPC - شرکت اریس