تماس با ما : 22-88353820  ایمیل: info@eris.ir

سنگ آهن بافق یزد

سنگ آهن بافق یزد

 

محل اجرای پروژه: یزد

نرم‌افراز مانیتورینگ: Digifort – دیجیفورت

راهکار مدیریت تصاویر شرکت اریس:

در پروژه نرم افزار مدیریت تصاویر مجموعه بافق یزد، ماژول‌های مدیریت تصاویر، آنالیز تصاویر و پلاک خوان استفاده شده است. مدیریت تعداد بالای دوربینهای شبکه با استفاده از تعداد سرور کم، ‌از مزایای اصلی نرم افزار دیجیفورت میباشد.

 • مشاهده وضعیت گیتها و دوربینها بر روی نقشه الکترونیکی
 • مدیریت آلارمها و هشدارهای نرم افزار جهت نمایش برای مانیتورها
 • سیستم مانیتورینگ عملکرد سرورها و سیستمهای ذخیره ساز
 • سیستم ذخیره سازی SAN
 • مشاهده آنلاین وضعیت سیستم ذخیره سازی و استفاده از فضای ذخیره ساز توسط دوربینها
 • مدیریت سطوح دسترسی به تصاویر آنلاین و تصاویر ضبط شده
 • پیاده سازی نرم افزار پلاک خوان Digifort
 • سیستم پلاک خوان خودروهای ورودی و خروجی های اصلی مجموعه
 • ثبت آنلاین پلاکها و مدیریت لیستهای مجاز و غیرمجاز تردد
 • ثبت پلاکهای خودروها در شرایط مختلف جوی
 • گزارشات و نمودارهای خودروهای عبوری با امکان فیلتر نمودن پارامترها
 • مانیتورینگ کامل دوربینهای مجموعه با سیستم ویدیو وال

 

نرم‌افزار دیجیفورت سنگ آهن بافق یزد