تماس با ما : 22-88353820  ایمیل: info@eris.ir

دانشگاه مهندسی انرژی شریف

کنترل تردد دانشگاه شریف - شرکت اریس

دانشکده انرژی دانشگاه شریف

 

محل اجرای پروژه: دانشگاه شریف

 

سیستم جامع کنترل تردد پرسنل و اساتید

 

راهکار اریس:

تمامی درهای این دانشکده توسط سیستمهای کنترل تردد اریس کنترل و مدیریت میگردد.

کلیه درهای این دانشکده اعم از کلاسها، اتاق اساتید، سمینار، سایت،‌کتابخانه و … مجهز به سیستم کنترل تردد گشته و مدیریت و برنامه‌ریزی تردد به بهترین نحو ممکن توسط تیم مدیریت اجرایی دانشکده صورت میپذیرد.

نیازهای مختلف نحوه تردد و باز و بسته شدن دربها و همچنین تنوع دسترسیهای مورد نیاز به این دربها، از جمله نیازهای کارفرما بود که با سیستم کنترل تردد اریس کامل برطرف شده و جای خوشحالی دارد که این سیستم به صورت کامل مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.