تماس با ما : 22-88353820  ایمیل: info@eris.ir

شهر صنعتی کاوه

پلاک خوان شهر صنعتی کاوه - شرکت اریس

شهر صنعتی کاوه

 

محل اجرای پروژه: شهر صنعتی کاوه

 

نرم‌افراز مانیتورینگ: Digifort – دیجیفورت

نرم‌افزار پلاک‌خوان: Digifort – دیجیفورت

 

راهکار اریس:

در پروژه شهر صنعتی کاوه، نرم‌افزار دیجیفورت جهت ضبط و مدیریت تمامی تصاویر به کار گرفته شده است. علاوه بر آن، این نرم‌افزار وظیفه ثبت آنلاین ترددهای تمامی درهای این شهرک صنعتی را به عهده دارد که گزارشات مدیریتی و نظارتی فراوانی از آن استخراج میگردد.

در این پروژه‌ به علت نیاز به یکپارچگی کامل نرم‌افزار پلاک‌خوان فارسی و سیستم ضبط تصاویر، نرم افزار مرکزی و مانیتورینگ جامع این شهرک صنعتی، دیجیفورت (Digifort) انتخاب شده است تا نیاز خواندن و ثبت پلاکهای عبوری را در سرعتهای مختلف برطرف سازد.