تماس با ما : 22-88353820  ایمیل: info@eris.ir

سازمان آب و برق خوزستان

نرم‌افزار و دوربین شبکه - شرکت اریس

سازمان آب و برق خوزستان

 

محل اجرای پروژه: اهواز

 

نرم‌افراز مانیتورینگ: Digifort – دیجیفورت

دوربین شبکه: Messoa – مسوا

 

راهکار اریس:

پروژه سازمان آب و برق خوزستان یکی از پروژه های شرکت اریس در زمینه دوربین شبکه و نرم‌افزار مانیتورینگ میباشد که ساختمان مرکزی و برخی از شعب آنها مجهز به این سیستم‌ها گردیده‌اند.
مانیتورینگ تمامی دوربینهای شبکه این سازمان در سطح استان با نرم‌افزار دیجیفورت صورت می‌پذیرد.

در این پروژه‌ به علت شرایط سخت آب و هوایی یکی از پروژه‌های بسیار قوی در زمینه سیستمهای نظارت تصویری بوده است که در راستای عمکرد بهینه و برآورده شدن نیاز کارفرما، محصولات برند Messoa به عنوان دوربینهای شبکه به کار گرفته شده است.