تماس با ما : 22-88353820  ایمیل: info@eris.ir

دپارتمان استور روشا

نرم‌افزار دیجیفورت در دپارتمان استور روشا

دپارتمان استور روشا

 

محل اجرای پروژه: تهران

 

نرم‌افراز مانیتورینگ: Digifort – دیجیفورت

دوربین شبکه: Messoa – مسوا

تجهیزات ذخیره ساز: Promise

راهکار اریس:

در این پروژه نرم افزار مدیریت تصاویر به صورت کامل شامل مدیریت تصاویر، آنالیز تصاویر و پلاک خوان در این پروژه استفاده شده است. مدیریت تعداد بالای دوربینهای شبکه با استفاده از تعداد سرور کم،‌از مزایای اصلی نرم افزار دیجیفورت میباشد.
دوربینهای شبکه این پروژه در یک فاز Messoa بوده است و سیستم ذخیره سازی آن Promise میباشد.