تماس با ما : 22-88353820  ایمیل: info@eris.ir

شهر هوشمند لواسان

شهر هوشمند لواسان

شهر هوشمند لواسان

 

محل اجرای پروژه: لواسان

 

نرم‌افزار مدیریت تصاویر: Digifort (دیجیفورت)

مدیریت تصاویر دوربینهای شهری

راهکار اریس:

یکی از گامهای اساسی در بهره‌برداری از یک سیستم نظارت تصویری، پیاده سازی نرم‌افزار مدیریت تصاویر و مانیتورینگ میباشد که بهره‌برداری کامل از پروژه تنها با یک نرم‌افزار کامل، پایدار و قابل توسعه امکان پذیر خواهد بود.

از پروژه های شرکت اریس در زمینه مدیریت تصاویر دوربینهای شبکه شهری،‌ پروژه شهر هوشمند لواسان بوده است که بعد از تست شدن چندین نرم‌افزار، کارشناسان انفورماتیک و اپراتورهای نرم‌افزار، دیجیفورت را به عنوان راه حل نهایی انتخاب نمودند.