تماس با ما : 22-88353820  ایمیل: info@eris.ir

مرکز CRA جنوب غرب ایران

پروژه نظارت تصویری شرکت اریس

مرکز CRA – منطقه جنوب غرب ایران

 

محل اجرای پروژه: اهواز

 

نرم‌افراز مانیتورینگ: Digifort – دیجیفورت

دوربین شبکه: Messoa – مسوا

تجهیزات ذخیره ساز: Promise

کنترل تردد پرسنل و خودرو: راهکار جامع اریس

سایر تجهیزات: اعلام سرقت، UPS، اتاق مانیتورینگ

 

راهکار اریس:

در این پروژه تمامی سیستمهای نظارت و مانیتورینگ این مرکز وسط شرکت اریس انجام شده است. سیستم کامل دوربین شبکه، نرم افزار مدیریت تصاویر، سیستمهای ذخیره ساز، تجهیزات کنترل تردد پرسنل و خودرو به همراه سایر تجهیزات حفاظت الکترونیکی نصب و راه اندازی شده است.