تماس با ما : 22-88353820  ایمیل: info@eris.ir

شهر هوشمند فشم

پلاک خوان شهر هوشمند فشم - شرکت اریس

شهر هوشمند فشم

 

محل اجرای پروژه: تهران

 

نرم‌افراز مانیتورینگ: Digifort – دیجیفورت

نرم‌افراز پلاک خوان: Digifort – دیجیفورت

دوربین پلاک خوان: ARH 

راهکار اریس:

یکی از پروژه‌های شرکت اریس در زمینه مانیتورینگ و پلاک‌خوان یکپارچه، شهر هوشمند فشم میباشد که دوربینهای پلاک‌خوان حرفه‌ای با قابلیت خواندن پلاک تا سرعت ۲۶۰ کیلومتر در ساعت در این پروژه به کار گرفته شده است و این سیستم کاملا یکپارچه با سیستم مانیتورینگ و ضبط تصاویر دوربینهای شبکه استفاده شده در پروژه عمل می‌نماید.

در راستای عمکرد بهینه و برآورده شدن نیاز کارفرما، نرم افزار مرکزی و مانیتورینگ جامع آنها دیجیفورت (Digifort) بوده و برند ARH نیز به عنوان تامین کننده دوربینهای پلاک‌خوان به کار گرفته شده است.