تماس با ما : 22-88353820  ایمیل: info@eris.ir

سازمان تنظیم مقررات رادیویی ایران

پروژه نظارت تصویری، نرم افزار و کنترل تردد

سد زهره و جراحی

 

محل اجرای پروژه: تهران.

 

نرم‌افزار: دیجیفورت Digifort

دوربینهای شبکه: مسوا Messoa

 

راهکار اریس:

سازمان تنظیم مقررات رادیویی یکی از پروژه های شرکت اریس در زمینه نظارت تصویری، کنترل تردد و مانیتورینگ میباشد که ساختمان مرکزی و همچنین بسیاری از شعب سراسر ایران مجهز به این سیستم‌ها گردیده‌اند..

در این پروژه‌ به علت گستردگی و تنوع کاربرد دوربینها (داخلی با عملکرد نظارتی، داخلی با عملکرد شناسایی چهره،‌بیرونی با عملکرد نظارتی، بیرونی با عملکرد دمایی خاص و ..) یکی از پروژه‌های بسیار قوی در زمینه سیستمهای نظارت تصویری بوده است که در راستای عمکرد بهینه و برآورده شدن نیاز کارفرما، نرم افزار مرکزی و مانیتورینگ جامع آنها دیجیفورت (Digifort) بوده و برند Messoa نیز به عنوان تامین کننده دوربینهای شبکه به کار گرفته شده است.