با ما تماس بگیرید : 22-88353820  ایمیل: info@eris.ir

پلاک‌ خوان

پلاک خوان:

 

سیستمهای پلاک خوان بر اساس نیازهای مختلف کارفرمایان، به چند دسته تقسیم میشوند. برخی جهت کنترل تردد خودروها از آن استفاده نموده، برخی برای ثبت تخلفات سرعت و چراغ های راهنمایی، برخی در ثبت پلاک های ورودی به پارکینگ و غیره. هر کدام از کاربردهای سیستم های پلاک خوان، نیاز به بستر نرم افزاری و سخت افزاری بسیار متفاوتی خواهد داشت تا بتوان این سیستم را به صورت کامل و بدون نقص راه اندازی نموده و بهره برداری کامل شود.

مانیتورینگ پلاک:

در این سیستم پلاک تمامی خودروهایی که از مقابل دوربین تردد مینمایند ثبت و نگهداری میگردد. بر اساس نوع دوربین استفاده شده، اطلاعاتی نظیر سرعت خودرو، رنگ خودرو، طبقه بندی پلاک و موارد مشابه در دیتابیس نرم افزار ثبت میگردد.

کنترل تردد بر اساس پلاک:

در این سیستمها مجوز ورود و خروج خودروها بر اساس پلاک صادر شده و عملکرد سریع این سیستمها از نکات اصلی طراحی آن میباشد. نرم افزارهای این سیستمها دارای قابلیت مدیریت و برنامه ریزی تردد و همچنین ارائه گزارشهای بسیار کاربردی هستند.

 

 ثبت تخلف بر اساس پلاک:

  • تخلف سرعت
  • تخلف عبور از چراغ قرمز
  • تخلف گردش به راست یا چپ
  • ..

پلاک خوان پارکینگی:

در این سیستمها که بیشتر برای پارکینگهای عمومی کاربرد دارد، نرم افزار محاسبه هزینه توقف خودرو، بر اساس پلاک عمل می نماید.