12
آگوست
15

پلاک خوان

سیستمهای پلاک‌خوان یکی از روشهای کنترل و مدیریت تردد خودروها میباشد. کاربردهای این سیستم میتواند در ۳ بخش مختلف دسته بندی شوند؛ “مانیتورینگ، ثبت تخلف و کنترل تردد؛. شرکت اریس در هر کدام از این بخشها قابلیت ارائه راهکار با برترین محصولات دنیا را دارا میباشد. ثبت پلاکهای تمام خودروهای عبوری، ثبت تخلف سرعت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز و یا گردش غیرمجاز، کنترل تردد خودروها توسط پلاک، از راهکارهای شرکت اریس در زمینه پلاک خوان میباشد. راهکار یکپارچه پلاک خوان دیجیفورت با نرم‌افزار مدیریت تصاویر از جمله مواردیست که مورد استقبال بسیاری از پروژه‌های شهری،‌سازمانی و تجاری قرار گرفته است.